Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Fiscale informatie

Bij de aanschaf van een vakantievilla spelen een aantal fiscale aspecten een rol. Eén en ander hangt van uw persoonlijke situatie af. Wij adviseren u dan ook vooraf informatie in te winnen over niet alleen de juridische, maar ook de specifieke fiscale consequenties die voor u van toepassing zijn.


Onderstaande tekst is geschreven om u op weg te helpen. Raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie en controle van de informatie in relatie tot uw persoonlijke situatie. Om voornoemde redenen kunt u aan onderstaande tekst geen rechten ontlenen.

 • Aankoop vakantievilla voor de verhuur

  Wanneer u de vakantievilla aankoopt en exploiteert/verhuurt om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, dient u een btw-nummer aan te vragen bij de bevoegde eenheid van de Belastingdienst in uw eigen belastingdistrict. Het aanvragen van een btw-nummer is vrij eenvoudig. De medewerkers van Kontour Vastgoed kunnen u hier indien gewenst over adviseren. Hieronder worden in hoofdlijnen de gevolgen voor beide belastingen geschetst. • Inkomstenbelasting

  Bij de belastingdienst wordt een vakantievilla voor de verhuur als belegging aangemerkt en voor de inkomstenbelasting belast in box 3 (bezittingen minus schulden). De grondslag waarover inkomstenbelasting wordt geheven is de waarde van de vakantievilla (WOZ waarde) minus de eventuele hypothecaire schuld die rust op de vakantievilla. Over het totale vermogen in box 3 moet jaarlijks. afhankelijk van de hoogte van dit vermogen, 0,54% - 1,60% (2020) vermogensrendementsheffing worden betaald. Indien u de recreatievilla koopt als rechtspersoon (BV of NV) dan komt u in de vennootschapsbelastingsfeer. • Omzetbelasting

  De koopsom is belast met 21% omzetbelasting (btw). Koper moet het te betalen btw bedrag voorfinancieren. Indien u als eigenaar uw vakantievilla verhuurt aan derden bent u mogelijk BTW-ondernemer en kunt u de btw op de aankoop van de vakantievilla (deels) in aftrek brengen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw eigen belastingadviseur. • Omzetbelasting huuropbrengsten en kosten

  De huuropbrengsten zijn belast met omzetbelasting tegen het lage btw-tarief van 9%. Daar staat tegenover dat u de betaalde omzetbelasting over de exploitatiekosten (bijvoorbeeld parkkosten, onderhoudskosten etc.) kunt aftrekken. Wanneer u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling (zie hieronder) kan een financieel voordeel ontstaan. Bovenstaande geldt alleen voor verhurende eigenaren die aangemerkt zijn als ondernemer (in het bezit zijn van een btw nummer). • Kleine Ondernemersregeling (KOR)

  “Door de verhuur van een recreatievilla kwalificeert u als ondernemer voor de btw-heffing. Dit betekent dat u een btw-administratie moet bijhouden en u in beginsel per kwartaal een btw-aangifte moet indienen. In de meeste gevallen bent u over de verhuur 9% btw verschuldigd.

  Bij de verhuur van een recreatievilla door een particulier die in Nederland woont kan de kleine ondernemersregeling van toepassing zijn. De regeling is niet van toepassing indien u zelf niet in Nederland woont, maar wel in Nederland een vakantiewoning heeft. Per 1 januari 2020 houdt de KOR in dat een btw-ondernemer die een belaste omzet in Nederland heeft niet hoger dan € 20.000,- (exclusief btw) per kalenderjaar, een vrijstelling krijgt voor de btw. De drempel geldt niet alleen voor omzet uit recreatievilla’s, maar geldt voor de totale omzet die u als ondernemer in Nederland realiseert. Een btw-ondernemer dient, als hij/zij voldoet aan de voorwaarden, de vrijstelling (KOR) zelf aan te vragen.

  Wanneer geopteerd is voor de KOR, vervalt de verplichting voor het doen van btw-aangiften. Gevolg is dat ondernemers onder de KOR geen volledige btw-administratie hoeven bij te houden en geen btw-aangiften hoeven in te dienen. Het betekent ook dat zij geen btw in rekening brengen aan hun afnemers. Daar staat tegenover dat ook geen recht meer bestaat op aftrek van voorbelasting. Indien aan de voorwaarden voor de KOR wordt voldaan en u voor toepassing van de regeling heeft gekozen, dan is de KOR voor ten minste 3 jaar op u van toepassing. De toepassing van de KOR wordt slechts vroegtijdig beëindigd indien u met uw totale omzet het drempelbedrag van € 20.000,- per kalenderjaar overschrijdt.

  Om exact te weten of het voor u voordelig is om gebruik te maken van de KOR, kunt u het beste contact opnemen met een belastingadviseur of accountant.” • Aankoop vakantievilla voor eigen gebruik

  Indien u de vakantievilla uitsluitend voor eigen gebruik heeft aangekocht is er geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting, als gevolg waarvan de omzetbelasting die is betaald over de aankoopsom niet teruggevorderd kan worden van de belastingdienst.

Actuele beschikbaarheid & prijzen